WELKOM!

Deltaplan Waarden Eerst stimuleert de discussie over waarden in de Nederlandse samenleving. Nog niet zo lang geleden was de samenleving verzuild. Elke zuil, religieus of ideologisch, hanteerde een eigen waardenpakket. Toen kwam de ontzuiling, zonder dat er helderheid was over nieuwe waarden.

Deltaplan Waarden Eerst biedt een kader voor het gesprek over onze kernwaarden.

Interesse? Ga naar de pagina’s ‘HOE EN WIE?’ en ‘MEEDOEN?’ op deze site.

Deze site is een initiatief van Hans Alma, Christa Anbeek en André Droogers (webmaster). De aanleiding is de gelijktijdige verschijning van hun boeken in het najaar van 2018:

Hans Alma, De Kunst van Samenleven: Een pleidooi voor een pluralistisch humanisme. Brussel: VUB.

Christa Anbeek, Voor Joseph en zijn broer: Van overleven naar spelen en andere zaken van belang. Utrecht: Ten Have.

André Droogers, Speltherapie voor verward Nederland: Omgaan met nationaliteit en diversiteit. Amsterdam: AUP.

SYMPOSIUM

Op vrijdag 16 november 2018 vond in de Geertekerk, Utrecht, een symposium plaats naar aanleiding van de verschijning van de drie hierboven genoemde boeken. Titel van het symposium: ‘Levensbeschouwen en samenleven: Speels omgaan met diversiteit’. Voor nadere info klik op SYMPOSIUM:

SYMPOSIUM

Deze site is tot stand gekomen met advies van www.simpelwebsites.nl